HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG THẺ NGÂN HÀNG & QR CODE

 

THANH TOÁN BẰNG THẺ ATM & THẺ TÍN DỤNG

1, Đối với Thanh toán online bằng Thẻ ATM

Bước 1: Tại PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN, chọn Thanh toán Online. Sau đó chọn Ngân hàng đã phát hành Thẻ ATM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn XÁC NHẬN THANH TOÁN và màn hình sẽ chuyển đến giao diện nhập thông tin thẻ ATM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Quý khách nhập thông tin thẻ rồi nhập mã OTP gửi về điện thoại để hoàn tất giao dịch.

 

2, Đối với Thanh toán online bằng Thẻ tín dụng

Bước 1: Tại PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN, chọn Thanh toán Online rồi chọn loại Thẻ VISA/MASTER/JCB mà Quý khách hàng đang sử dụng.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn XÁC NHẬN THANH TOÁN và màn hình sẽ chuyển đến giao diện nhập thông tin thẻ tín dụng

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và hoàn tất bước xác thực chủ thẻ (tuỳ từng Ngân hàng) để hoàn tất giao dịch thanh toán.

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG QR CODE

Hình thức thanh toán này áp dụng cho các CHỦ TÀI KHOẢN có sử dụng dịch vụ INTERNET BANKING và ĐÃ

CÀI ỨNG DỤNG MOBILE BANKING CỦA 1 trong 15 Ngân hàng dưới đây:

 

 

 

 

 

Các bước tiến hành thanh toán:

Bước 1: Tại PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN, chọn QRCode Ngân Lượng

Quý khách hàng vui lòng chọn Ngân hàng có tài khoản internet banking và đã cài ứng dụng Mobile Banking trên điện thoại sau đó

chọn XÁC NHẬN THANH TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màn hình sẽ chuyển đến giao diện mã QRCode như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Mở điện thoại đã cài đặt Ứng dụng Mobile Banking của Ngân hàng. Chọn tính năng quét mã QRCode và sử dụng

ứng dụng đó quét mã QRCode xuất hiện trên màn hình trang thanh toán.