Chuyện vui tại phòng cấp cứu! Cấm cười khi đọc! ;)

16/03/2019
Một nhóm người nhà đang hì hục khiêng một bệnh nhân đi nhanh vào phòng cấp cứu. Một Bác sỹ tiếp đón, hỏi:

- Có nặng không?

Tiếng người nhà trả lời:

- Thưa, gấp quá nên chúng tôi chưa kịp cân.

Bác sỹ giọng ngạc nhiên:

- Tôi hỏi bệnh nhân có nặng không cơ mà?

Người nhà:

- Ông điếc à? Tôi đã bảo là chưa kịp cân mà!

Ahihi ... Ha ha ... Hi hi
    Tác giả: WinMart